Manipulace s nákladem

Možnosti a omezení při manipulaci s nákladem

S čím je dobré počítat předem:
- obecně, pokud nechcete být zaskočeni
- konkrétně, pokud budete nakládat nebo vykládat u nás

- obecně, pokud nechcete být zaskočeni

O způsobu manipulace s břemeny rozhodují proškolení pracovníci s platnými průkazy vazačů a jeřábníků. Na základě jejich posouzení je zvoleno vhodné zdvihadlo a odpovídající manipulační prostředek.

Řidič naopak odpovídá za způsob uložení nákladu na úložnou plochu dopravního prostředku, za jeho zajištění proti pohybu a za jeho ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Při nevhodném uložení a zajištění nákladu by mohlo dojít v průběhu přepravy k jeho nevratnému poškození. Dopravce by měl být pro tyto případy pojištěn, stejně tak i pro případy poškození nákladu následkem dopravní nehody.

Je-li náklad správně naložen a zajištěn, výrazně se snižuje bezpečnostní riziko, riziko poškození nákladu a manipulační techniky při následném vykládání a zároveň se výrazně zkracuje čas potřebný pro vyložení.

- konkrétně, pokud budete nakládat nebo vykládat u nás

Manipulace s jeřábem vyžaduje odkrytí ( odplachtování ) úložné plochy minimálně do poloviny dopravního prostředku.

Vysokozdvižný vozík (vzv) slouží pouze pro manipulaci s přířezy uloženými v bedně nebo na paletě. V ojedinělých případech lze vzv (v závislosti na břemeni a max. nosnosti vzv) použít i k manipulaci se samostatným kompaktním břemenem, které má z manipulačního hlediska povahu bedny nebo palety (např. jednotlivé přířezy bloků). Dlouhý tyčový materiál vysokozdvižným vozíkem nenakládáme ! Vyjímku tvoří pouze "krátké" tyče, které mají povahu přířezů. Pro běžnou manipulaci s přířezy se osvědčil elektrický vzv o max. nosnosti 1 350kg. Ojediněle se uplatní i dieselový vzv s max. nosností 3 200kg.

Podívejte se na nejčastěji používané obaly...
jedná-li se o specifický náklad, kontaktujte prosím předem našeho obchodního zástupce...

novinky
anketa
Jak nakupujete materiál ?
Jinak (14%)
Celkem hlasovalo: 263