Expedice a manipulace s materiálem

Expediční pracovní doba po-pá: 7:00 - 12:30

Důležité informace pro řidiče

  • GPS loc: 50°8'55.609"N, 14°7'23.866"E
  • vrata haly skladu mají rozměry 4,1 x 4,1 m
  • nakládka probíhá shora dílenským jeřábem, nebo menší množství z boku pomocí VZV
  • U vstupních vrat vlevo přes zvonek, prosím, nahlašte jméno a příjmení, firmu a SPZ

Mapa příjezdové cesty


Materiál dodáváme volně ložený, volně páskovaný (svazek), na paletě (s/bez ohrádky, s/bez pásky), volně ložený v MARS paletové bedně (vratný obal).


Manipulace s nákladem

MOŽNOSTI A OMEZENÍ PŘI MANIPULACI S NÁKLADEM

OBECNĚ - O způsobu manipulace s břemeny rozhodují proškolení pracovníci s platnými průkazy vazačů a jeřábníků. Na základě jejich posouzení je zvoleno vhodné zdvihadlo a odpovídající manipulační prostředek.

Řidič naopak odpovídá za způsob uložení nákladu na úložnou plochu dopravního prostředku, za jeho zajištění proti pohybu a za jeho ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Při nevhodném uložení a zajištění nákladu by mohlo dojít v průběhu přepravy k jeho nevratnému poškození. Dopravce by měl být pro tyto případy pojištěn, stejně tak i pro případy poškození nákladu následkem dopravní nehody.

Je-li náklad správně naložen a zajištěn, výrazně se snižuje bezpečnostní riziko, riziko poškození nákladu a manipulační techniky při následném vykládání a zároveň se výrazně zkracuje čas potřebný pro vyložení.


KONKRÉTNĚ - Manipulace s jeřábem vyžaduje odkrytí ( odplachtování ) úložné plochy minimálně do poloviny dopravního prostředku.

Vysokozdvižný vozík (vzv) slouží pouze pro manipulaci s přířezy uloženými v bedně nebo na paletě. V ojedinělých případech lze vzv (v závislosti na břemeni a max. nosnosti vzv) použít i k manipulaci se samostatným kompaktním břemenem, které má z manipulačního hlediska povahu bedny nebo palety (např. jednotlivé přířezy bloků). Dlouhý tyčový materiál vysokozdvižným vozíkem nenakládáme ! Vyjímku tvoří pouze "krátké" tyče, které mají povahu přířezů. Pro běžnou manipulaci s přířezy se osvědčil elektrický vzv o max. nosnosti 1 350kg. Ojediněle se uplatní i dieselový vzv s max. nosností 3 200kg.

Poptávkový formulář

Kontaktujte nás odesláním dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře nebo níže uvedených kontaktů